داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
دمیدان وردګو ولایت د ۱۳۸۶ کال څخه تر ۱۳۸۹ کال ترپایي پورې
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} b\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} 281 1 7772400 10058400 359410 259 261 257 276 262 279 1 ...
May 23, 2012 -
دمرکز بهسودو ولسوالۍ پرمختیایي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 24, 2012 -
دحصه اول بهسود ولسوالۍ پرمختیایي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 24, 2012 -
دچک ولسوالۍ پرمختیايي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 24, 2012 -
جغتو ولسوالۍ پرمختیايي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 24, 2012 -
د دایمیرداو ولسوالۍ پرمختیایي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 18, 2012 -
سیداباد ولسوالۍ پرمختیایي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 18, 2012 -
دجلریز ولسوالۍ پرمختیايي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 18, 2012 -
د نرخ ولسوالۍ پرمختيايي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 18, 2012 -
د میدانښار پرمختایي پلان
مننه او کور ودانی ډير خوښ یم چې په یوه داسې غونډه کې ګډون کوم چې په هغې کې د لومړي ځل لپاره د ولایت په کچه یو بشپړ پلان جوړیږي. د دغه پلان جوړیدل به له موږ سره مرسته وکړي څو د ولایت د امنیت، بیارغاونې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې خپل ټول...
Mar 18, 2012 -
پاڼه 1 از 2