ماشومانو ژغورنه او ساتنه د ټولنې او هېواد ژغورنه ده

 

پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

 

 

پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

ماشومانو ژغورنه او ساتنه د ټولنې او هېواد ژغورنه ده

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میدان وردګ:۱۳۹۸/۸/۲۲
پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.

 

 

پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

 

 

 

پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

 

 

ماشومانو ژغورنه او ساتنه د ټولنې او هېواد ژغورنه ده

 

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.

پورته څرګندونې مرستیال والي انجنیر تاج محمد عمري په هغه غونډه کې وکړې، چې کار او ټولنیزو چارو ریاست لخوا د ماشومانو څخه د سوء استفادې او جنسي ځورونې دمخنیوي په موخه جوړه شوې وه، په دغونډه کې یوناما، ګڼ شمېر نورو مؤسساتو او ادارو مسؤلینو ګډون کړي و.

مرستیال والي ښاغلي عمري وویل: ماشومانو ژغورنه او د هغوی ساتنه زموږ ټولو ګډ مسؤلیت دی، نوموړي زیاته کړه: ماشومان د ټولنې او هېواد راتلوونکي معنوي پانګه ده، د ماشومانو ژغورنه او اصلاح د ټولنې او هېواد ژغورنه او اصلاح ده.

همدرانګه د کار او ټولنیزو چارو رییس وویل: د میدان وردګو له هغه ۴۵ کورنیو سره چې سرپرستان یې نه لرل او یا هغه ماشومان چې له توانه په لویو کارونو بوخد و، له دوی سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې او هغوی یې له درنو کارونو ژغورلي ، دغه راز یې زیاته کړه: دخوښۍ ځای دی، چې سږ کال په میدان وردګو ولایت کې هېڅ کومه د جنسي ځورونې پېښه نه ده ثبت شوې.

په ورته وخت کې د یوناما او مؤسساتو استازو له امنیتي ارګانونو او اړونده ادارو وغوښتل: چې کم عمره ماشومان په امنیتي ارګانونو کې ونه ګمارل شي او نه درنو کارونو ته مخه کړي، چې د ماشوم په راتلوونکي بد اغیز کوي.

په دغه غونډه کې د ماشوم ژغورنې په اړه بشپړې خبرې او نظرونه شریک شول او د ماشوم ژغورلو لپاره بېلابېلې لارې ولټول شوې.