دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
دکرنې ریاست د دندو اعلانونه
دکرنې ریاست د ادادري اصلاحاتو د ریفورم پراساس لاندې کسانو ته چې کاري وړتیا ولري د ازاد رقابت له لارې په دندو ګوماري اراضي مدیر ۵ بست چک ولسوالی د اراضي مامور ۶ بست چک ولسوالی داوبو لګولو مدیر ۵ بست ...
Feb 23, 2012 -
دښځو چارو ریاست اعلانونه
دښځو چارو ریاست داداري اصلاحاتو دریفورم له لارې لاندې بستونو ته د ازاد رقابت له لارې په کارپوه ښځو ته اړتیا لري ۱: دفرهنګي چارو مدیریت ۵ بست ۲: دټولنیزو چارو مدیریت ۵ بست ۳: د نشراتو او عامه پوهاوي مدیریت ۵ بست ۴: د ښځو باغ مدیریت...
Feb 23, 2012 Mar 08, 2012
دحج اوقافوریاست د اعلانونه
دحج اوقافو ریاست غواړې چې دلاندې بستونو لپاره په شرایطو مناسب کسان استخدام کړي
Feb 23, 2012 -