پلان انکشافی ولسوالی جلریز

تاریخ نشر: Mar 18, 2012

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

 

كسانى كه [نداى] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا كرده‏اند و كارشان در ميانشان مشورت است و از آنچه روزيشان داده‏ايم انفاق مى‏كنند

 

 

 

 

 

 

 

 

إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حَتٌّی يُغَّيَِرُواْ مَابِاَْنٌفُسِهِمٌ.

 

 

الف

خداوند (ج) هیچگاۀ وضع قوم و جامعۀئى را تغییر نمیدهد  

تا آنکه خودشان وضع خويش را تغییر ندهند

 

 

 

 
 

 


سپاسگذاری

مسرت دارم در جلسة اشتراک می نمایم که در آن برای بار اول به سطح ولایت یک پلان همه جانبه تدوین میگردد.

تدوین این پلان با ما کمک خواهد کرد تا در بخش های امنیت، بازسازی و حکومتداری بهتر ولایت تمام فعالیت های خویش را متمرکز نمائیم و به مردم خدمات مفید و بر وقت را ارایه نمائیم.

من در تدوین این پلان از توجه ویژه مقام ولایت، روسای سکتوری، مشاورین، تیم تخنیکی مقام ولایت، شوراهای محلی، انکشافی، علما، جوانان، زنان،  معلولین و معیوبین و کوپراتیفهای زراعتی و همچنان از تمام تسهیل کننده گان از صمیم قلب تشکر می نمائیم که به سطح ولایت و ولسوالیها این پلان همه جانبه و جامع را ترتیب نموده اند.

همچنان از تمام موسسات کمک کننده، تیم بازسازی ولایتی، نیروهای مستقر آیساف و دولت مرکزی ارزومندم که در مورد تطبیق این پلان و عملی نمودن پروژه های آن، به آنهای که اولویت داده شده، بدست باز کمک نمایند.

 

بااحترام

سیدجواد باهنر

ولسوال جلریز

 

 

 
 

ب


پيام روسای شوراهای محلی و انکشافی

پلان انکشافی ولسوالی که به همکاری جناب والی صاحب، مشاورین، روسای سکتوری، ولسوال، شوراهای محلی، انکشافی، علما، زنان، جوانان، معلولین و معیوبین، کوپراتیف ها و موسسات تمویل کننده ترتیب و تنظیم گردیده، یک پلان مهم و جامع می باشد. بناءً پیام خود را برای تمویل کننده گان، مسولین دولتی و مردم ولسی ذیلاً ارایه می نمائیم:

 

پیام ما برای تمویل کننده گان این است که در تطبیق پروژه های پلان همکاری نموده و کوشش نمایند که برنامه های خود را مطابق پلان مربوطه ولسوالی تطبیق نمایند. و قرارداد ها تطبیق این پروژه ها برای آن کسان یا شرکت ها بدهند که مجرب، مسلکی و کیفیت کار شان خوب باشد. و همچنان تمویل کننده گان وقت به وقت از پیشرفت این پروژه ها نظارت نمایند.

مسولین دولتی کوشش نمایند تا برای تطبیق پروژه های این پلان که از طرف مردم انتخاب گردیده توجه موسسات تمویل کننده را جلب نموده تا پروژه های این پلان بوجه احسن را تطبیق و همچنان برای شرکت های تطبیق کننده زمینه کار را مساعد نمایند. در مورد تامین امنیت و به مشکلات شان وقت به وقت رسیدگی نموده و همچنان پروژه های که از طرف این شرکت ها تطبیق میگردد از طرف مقام ولایت یک کمیسیون نظارتی ایجاد گردد تا از نزدیک ازین پروژه نظارت نمایند.

پلان ولسوالی بخاطر بهبود وضعیت ولسوالی، مردم و قریه جات طرحه گردیده، مردم مسولیت دارد تا پروژه های که از طرف موسسات خارجی و داخلی تمویل میگردد و از طرف شرکت های خصوصی و دولتی تطبیق می شود، حمایت نمایند. بناءً فراهم نمودن کار، جای بودباش و مسولیت امنیت این شرکت ها و اعضای موسسات تمویل کننده را مردم به دوش خود بیگیرد تا برای ایشان خدمات خوب عرضه گردد.

در اخیر پیام ما برای تمام مردم افغانستان باالخصوص به باشندگان ولایت میدان وردگ این است: بیائید بجای جنگ راه صلح و ارامی را انتخاب نمائیم یکی و متحد شویم و به این مملکت غریب و مردم مظلوم خدمت نمائیم.

با احترام

روسای شوراهای محلی و انکشافی

 

 

 
 

ج


فهرست

عناوین                                                                                   صفحه

مقدمه.. 151

پروسه تدوین پلان انكشافي ولسوالي.. 151

مراحل تدوین پلان انکشافی ولسوالی:.. 151

مجموعه پروژه های ولسوالی.. 152

عمومي معلومات.. 152

الف: معرفی:.. 152

ب: حوزه های ولسوالی:.. 152

ج: دورنمای ولسوال.. 152

د: ماموریت:.. 153

هـ : وظایف و مکلفیت های اساسی ولسوال.. 153

و. تشکیل ولسوالی.. 154

ز. اولویت های ولسوالی.. 156

تحلیل وضعیت سکتورها به سطح ولسوالی.. 156

پروژه های شامل پلان های ولسوالی:.. 158

پروژه های خارج پلان های ولسوالی:.. 158

ارزيابي تمام پروژه ها:.. 159

چالشها:.. 159

پیشنهادات راه حل ها:.. 159

لست پروژه ها به سطح ولایت.. 160

سکتور امنیت.. 160

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر.. 161

سکتور صحت.. 162

سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت.. 164

سکتور زراعت و انکشاف دهات.. 169

سکتور زیربنا و منابع طبیعی.. 172

سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی.. 173

سکتور مصونیت اجتماعی.. 174

ضمایم.. 175

ضمیمه یک: اعضای ترتیب و تنظیم پلان:.. 175

ضمیمه دوم: اشتراک کننده گان.. 175

 

 

 
 

د

 

 
 


مقدمه

از طرف مقام ولايت ميدان وردگ تصميم  گرفته شد تا فعاليت هاي انكشافي خويش را موثر، مفيد، متوازن و مطابق به نيازمندي ها و اولويت هاي مردم در سطح محل عيار نمايند. جهت پوشاندن جامه عمل براي اين تعهدات پلان انكشافي ولايت و ولسوالي ها ترتيب گرديد.

جهت توان بخشيدن به اهالي براي گرفتن مسوليت در راستاي پروسه پلانگذاري و منسجم ساختن نيازمندي هاي انكشافي و اولويت ها براي ولسوالي شان. پس ضرورت احساس شد تا شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیفها به سطح محلات در ولسوالي ايجاد و به پروسه پلانگذاري تحت رهبري مردم جامه عمل بپوشاند. به همين منظور 30 جوزا سال 1390 شوراي انكشافي و محلي و كوپراتيف ها از طرف مقام ولايت دعوت گردیدند تا پروسه وسيع پلان گذاري پلان انكشافي در ولسوالي خویش را تسهيل و براي این ولسوالی پلان انكشافي را تهيه و ترتيب نمایند.

پروسه تدوین پلان انكشافي ولسوالي

طبق هدایت مقام ولایت میدان وردگ بتاریخ 23 سرطان سال 1390 اعضای شوراهای انکشافی، محلی، علماء، زنان، جوانان، معلولین و معیوبین کوپراتیف ها با اشتراک اعضای شورای ولایتی برای اشتراک در جلسه تهیه پلان انکشافی ولسوالی دعوت گردیدند. که از طرف مسولین مقام ولایت درمورد پلانهای ولسوالی، دستاوردهای ولسوالی و  چالش های ولسوالی معلومات ارایه گردید و همچنان از طرف اشتراک کننده گان جلسه سوالات مطرح و جناب والی صاحب به سوالات شان پاسخ ارایه نمود.

بعداً از طرف مقام ولایت کمیته های ولسوالی تشکیل شد و همچنان برای این کمیته های فورمها توزیع گردید و در فورمها از طرف اشتراک کننده گان چالشها، پیشنهادات و پروژه ها مربوط این ولسوالی انتخاب گردید. که این پروژه از طرف روسای سکتوری تائید و در پلان ولسوالی شامل گردید.

مراحل تدوین پلان انکشافی ولسوالی:

 1. تسهيل کنندگان پروسه پلانگذاری انکشافی ولسوالی را با مقامات ولسوالی و ولايتی، شوراهای محلی، انکشافی، علما، جوانان، زنان معیوبین و معلولین و با ریاست های سکتوری هماهنگ ساختند؛
 2.  تسهيل کنندگان معلومات ثانوی را در باره ولسوالی از مقامات ولسوالی، ریاست های سکتوری و شوراهای محلی و انکشافی و کوپراتیف ها جمع اوری نمودند؛
 3. تسهيل کنندگان روند پلانگداری انکشافی را به اشتراك کنندگان تشريح نمودند؛
 4. تسهيل کنندگان معلومات ثانوی را جهت حصول صحت با شورای ولایتی، ریاست های سکتوری و با موسسات تمویل کننده شريك ساختند تا اطمينان حاصل گردد که اين معلومات انعكاس دهنده وضعيت در منطقه ميباشد؛
 5. اشتراک کنندگان وضيعت ولسوالی را تجزيه و تحليل نمودند و مشکلات ولسوالی را شناسايی نمودند؛
 6. اشتراک کنندگان هدف انکشافی، مقاصد، استراتيژی ها و فعاليت ها را جهت بيان نمودن مسايل انکشافی ولسوالی شناسايی نمودند؛
 7. اشتراك کنندگان نظريات پروژوی را برای ولسوالی پيشنهاد و اولويت بندی نمودند؛
 8. نتايج واصله از ساحه توسط ریاست های سکتوری طی مراحل گرديده و بعدا از تصدیق شورای ولایتی به ارگانهای محلی بخاطر تائید انتقال و در آنجا نیز تائید گردید؛
 9. پلان متذکره بعد از تائید ارگانهای محلی به زبان های پشتو، دری و انگلیسی ترتیب و به هر لسان بتعداد پنج صد جلد طبع گردید؛ و
 10. پلان انکشافی ولسوالی به تمام موسسات تمویل کننده، وزارت های زیربط، ولایت میدان وردگ و مقام ولسوالی تحويل داده شد.

مجموعه پروژه های ولسوالی

b

سکتورها

تعداد پروژها

مصارف

1

دفاع و امنیت

4

$290000

2

حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

6

$811000

3

معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

25

$2931625

4

صحت و تغذیی

5

$432000

5

زراعت و انکشاف دهات

14

$2715000

6

زیربنا و منابع طبیعی

6

$9139000

7

رشد اقتصاد و انکشاف سکتور خصوصی

1

$60000

8

مصونیت اجتماعی

3

$700000

مجموع مصارف

64

$17078625

 

 

عمومي معلومات

الف: معرفی:

ولسوالی جلریز از ولسوالیهای درجه دوم ولایت میدان وردگ بشمار می رود که در ٣٠ کيلو متری میدان شهر موقعیت دارد. این ولسوالی ٧٣٦١٤ تن نفوس و ١٢٤ قریه اصلی دارد. این ولسوالی از سطح بهر ٢٣٧٥ متر بلندی دارد که مساحت آن ١١٣٩کیلو متر مربع و در ٦٨٣٠٠٠ درجه طول البلد موقعیت دارد. چهار اطراف ولسوالی جلریز قرار ذیل است:

طرف شمال ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان و ولسوالی پغمان ولایت کابل، طرف جنوب میدان شهر و ولسوالی نرخ، طرف شرق میدان شهر و طرف غرب ولسوالیهای دایمیرداد و حصه اول بهسود.

ب: حوزه های ولسوالی:

 1. حوزه زیولات؛
 2. حوزه مرکز جلریز؛
 3. حوزه سنگلاخ؛
 4. حوزه تکانه؛ و
 5. حوزه سرچشمه

از مناطق باستانی ولسوالی جلریز تپه کشک و تپه مزار را یاد کرده می توانیم. مردم این ولسوالی به طور عموم مصروف زراعت و مالداری بوده و وضعیت اقتصادی شان بسیار خراب است.

ج: دورنمای ولسوال

میخواهم که برای نیل به حکومتداری بهتر، تطبیق قانون تامین امنیت و انکشاف همه جانبه در تمام پروسه ها از طریق اشتراک مردم، رسیده گی به مشکلات آنها، مدیریت نیرومند، وضاحت و بالاخره تطبیق همین پلان انکشافی برای مردم در تمام ساحات ارایه خدمات را در چوکات قانون یقینی نمایم.

د: ماموریت:

برای رسیدن به دورنمای فوق به انجام ماموریت های ذیل ضرورت است:

 • به کمک مردم بانفوذ و بزرگان قومی در ولسوالی مذکور تقویه روند صلح و اشتی ملی؛
 • ایجاد مرکز هماهنگی بین ارگانهای امنیتی؛
 • عکس العمل عاجل و مناسب در برابر مخالفین مسلح خارجی؛
 • تکمیل تشکیل ولسوالی و بلند بردن ظرفیت های مامورین موجود؛
 • برای پروگرام متذکره جلب حمایت افراد با نفوذ و بزرگان قومی به سطح ولایت؛
 • ایجاد پسته های امنیتی در نقاط حاکم و موثر؛
 • ایجاد قیام مشترک مردمی در برابر مخالفین ویرانکار؛
 • اعطای جوایز و مکافات برای انهائیکه به منظور جلوگیری اعمال تخریب کاران اطلاع رسانی می نمایند؛

در راه رسیدن به دورنمای خویش توسط اجرای ماموریت های فوق خواهیم توانست در شش سال آینده 90 فیصد ساحه را از مخالفین پاک نمائیم.

هـ : وظایف و مکلفیت های اساسی ولسوال

 1. نماینده گی از قوه مجریه و اعمال صلاحیت های سپرده شده در سطح ولسوالی؛
 2. مسؤل تامین حفظ  صلح، امنیت، نظم عامه و ثبات در سطح ولسوالی می باشد؛
 3. نماینده گی از دولت درسطح ولسوالی؛
 4. تطبیق قانون اساسی و سایر قوانین؛
 5. حصول اطمینان از ایجاد و تطبیق حکومتداری خوب؛
 6. حفاظت و تقویت حقوق بشری مردم؛
 7. حصول اطمینان از عرضه نیازهای اساسی اقتصادی مردم؛
 8. تلاش برای کاهش فقر؛
 9. تقویت انکشاف فرهنگی و اجتماعی؛
 10. حصول اطمینان از این که باشندگان ولسوالی خدمات عامه مورد نیازشان را با کیفیت مطلوب دریافت می نمایند؛
 11. از بین بردن کشت کوکنار و تقویت معیشت بدیل؛
 12. حصول اطمینان از تطبیق استراتیژی انکشافی ملی افغانستان و برنامه های دارای اولیت ملی؛
 13. ایجاد هماهنگی میان مساعی ادارات محلی و مرکز در ولسوالی؛
 14.  ایجاد یک سیستم مناسب جهت پرداخت پول نقد، ایجاد تغییرات در طرح پیشنهادی بودجه، طی مراحل قرار داد ها وتوافقنامه های مختلف؛
 15. تطبیق ساختارها و نظام های سازمانی جدید؛
 16. اعتلای ارزش های دینی؛
 17. حصول اطمینان از پلانگذاری و مدیریت موثر پلان های انکشافی ولسوالی؛
 18. حصول اطمینان از حسابدهی اداره ولسوالی؛
 19. حسابدهی ولسوال به مردم؛
 20. حصول اطمینان از ایجاد یک سیستم نظارت و ارزیابی؛
 21.  حصول اطمینان از تدوین برنامه های لازم برای مبارزه با حوادث طبیعی و کاهش اسیب های ان؛ و
 22. ایجاد یک نظام مدرن ار تباطات.

و. تشکیل ولسوالی

شماره

نام واحد سومی

عنوان وظیفه مطابق به تشکیل

تعداد بست

موجودیت کارمند

کارمند

اجیر

جنسیت

ملاحظات

حاضر

غایب

بست خالی میباشد

مرد

زن

 

ارگانهای محلی

ولسوال

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

ماموراجرائیه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ارگانهای محلی

پیشخدمت

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

دریور

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

امربر

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

مدیرعمومی اجرائیه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ارگانهای محلی

مدیرتخنیکی وسکتوری

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

مدیرمالی واداری

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ارگانهای محلی

مدیرامورقریه جات

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

حج و اوقاف

مدیریت حج و اوقاف ولسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

حج و اوقاف

ملا امام

10

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ثبت احوال نفوس

مدیر  ثبت احوال نفوس

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ثبت احوال نفوس

مامور توزیع تذکره

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

ثبت احوال نفوس

مامور احصائیه حیاتی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

انکشاف دهات

کارمند امور اجتماعي ولسوالي

2

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مدیر اراضی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مامور اراضی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مدیر خدمات زراعتی ولسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مامور ترویج

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مامور کلینیک وترنری

1

 

 

 

 

 

 

 

 

زراعت و مالداری

مامور کوپراتیف

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مدیر املاک

2

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

مامور حفاظت

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

زراعت و مالداری

امر بر

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

عدلیه

مدیر حقوق

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

عدلیه

عضو مسلکی حقوق مدنی و مبلغ آگاهی عامه

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

عدلیه

امر بر

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

محکمه ولسوالی

رئیس محکمه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محکمه ولسوالی

قاضی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محکمه ولسوالی

محرر

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محکمه ولسوالی

امربر

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

څارنوالی

څارنوال

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

څارنوالی

مستنطق

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

څارنوالی

مدیر اداری

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

څارنوالی

امربر تحقیق

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

څارنوالی

امربر

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

مالیه-مستوفیت

مدير عوايد ولسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

مالیه-مستوفیت

مامور عوايد

2

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

مالیه-مستوفیت

خزانه دار

1

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیه-مستوفیت

امربر

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

مخابرات

مدیرمخابرات ولسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 
 

معارف

آمریت معارف ولسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

مدیریت سواد آموزی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

مامور مسلکی سواد آموزی

6

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

مدیرتدریسی و پلان

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

عضو مسلکی نظارت

4

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

مدیر مالی و اداری

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

معلمین

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف

اجیران

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدیرعمومی مدرسه والسوالی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

ماموراجرائیه ‹اداری ›

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مامورتدریسی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدیردیپارتمنت علوم قرآن کریم وحدیث

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت علوم قرآن کریم وحدیث

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت علوم قرآن کریم وحدیث

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدیر دیپارتمنت علوم فقه، فرایض وسیرت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت علوم فقه، فرایض وسیرت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت علوم فقه، فرایض وسیرت

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدیر دیپارتمنت عربی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس منطق

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدرس  صرف ، نحو و بلاغت

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدرس لسان عربی

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدیر دیپارتمنت لسان

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت لسان

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدرس دیپارتمنت لسان

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدیر دیپارتمنت مضا مین عمو می

1

 

 

 

 

 

 

 

 

معارف مدارس

مدرس  اجتما عیا ت

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 

 

معارف مدارس

مدرس  ساینس

1

سوب

 

 

 

 

مرد

 

 
 

صحت

آمر شفاخانه (داکتر جراح) ولسوالی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

مامور اداری

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

واکسیناتور

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

واکسیناتور

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

داکتر زنانه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

داکتر نسائی ولادی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

قابله

4

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

داکتر مردانه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

تکنیشن دندان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

مسول فارمسی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

مدیر نرسنگ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

نرس

4

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

تکنیشن انیستیزی

2

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

تکنیشن اکسری

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

تکنیشن لابراتوار

1

 

 

 

 

 

 

 

 

صحت

تکنیشن فزیوتراپی

1

 

 

 

 

 

 

 

 

ز. اولویت های ولسوالی

 1. سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت؛
 2. سکتور زراعت و انکشاف دهات؛
 3. سکتور زیربنا و منابع طبیعی؛
 4. سکتور صحت و تغذیه؛
 5. سکتور دفاع و امنیت؛
 6. سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر؛
 7. سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی؛
 8. سکتور مصونیت اجتماعی.

تحلیل وضعیت سکتورها به سطح ولسوالی

سکتور دفاع و امنیت

 • به تعداد 55 تن پولیس در قوماندانی امنیه ولسوالی وجود دارد؛
 • برای 3805 تن تذکره توزیع گردیده است؛
 • گروپ های مسلح غير قانونی در سطح ولسوالی فعاليت دارند؛ و
 • کوکنار در سطح ولسوالی کشت نگرديده است.

سکتور حکومتداری، حاکميت قانون وحقوق بشر:

 • هفت اداره دولتی در سطح ولسوالی جلريز موجود است؛
 • هفت اداره دولتی موجوده در سطح ولسوالی پروسه ريفورم و اصلاحات اداری راتکميل نموده اند؛
 • 50  واقعه املاک " حقوقی و معاملات قروض در طی سال گذشته ثبت شده؛ و
 • به تعداد 50 واقعات خشونت عليه زنان در طول سال گذشته در ولسوالی ثبت شده.

سکتور زيربنا ومنابع طبيعی:

 • درسطح اين ولسوالی سرک قير ريزی شده 75 کيلومتر ذکر شده؛
 • 201 کيلو متر سرک جغل اندازی شده؛
 • در این ولسوالی 4500 خانوده از برق  شخصی استفاده می کند؛
 • 11 فيصد اهالی اين ولسوالی به بازار مرکز دسترسی دارند؛
 • 40 فيصد قريه جات به سرکهای جغل اندازی شده دسترسی دارند؛
 • 50 فيصد قريه جات به سرکهای خامه دسترسی دارند؛ و
 • 10 فيصد قريه جات به سرکهای قيرريزی شده دسترسی دارند.

سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و ورزش:

 • سطح سواد دراين ولسوالی برای مردان 60 فیصد و برای زنان10 فیصد ذکر شده است؛
 • 33 باب مکتب و یک دارالحفاظ، و دو باب مدرسه می باشد که اين ولسوالی موجود و فعال است که از ان جمله 13 مکاتب ابتدائیه، 10 مکاتب متوسطه، هفت مکاتب لیسه و 15 باب مکاتب فاقد تعمیر می باشد. درین مکاتب 9732 تن پسر و 5695 تن دختر توسط 364 معلم طبقه ذکور و 60 تن معلم طبقه اناث آموزش می یا بند و 115 تن مرد و هفت نفر زن فارغ شده اند و همچنان 33 نفر فارغ صنف چهاردهم داشت؛
 • به تعداد 27 باب کورسهای سواد آموزی برای زنان و مردان؛ و
 • به تعداد 10 باب مکتب خانگی در ولسوالی موجود است.

سکتور صحت:

 • اوسط طول عمر دراين ولسوالی مردان و زنان از 44 الی 45 سال تخمين کرده است؛
 • درین ولسوالی پنج مراکز صحی، هشت پسته خانه، دو مراکز BHC و یک مرکز CHC فعالیت دارند؛
 • در سطح ولسوالی بتعداد 62 داکتر، 125 نرس وبه تعداد 245 کارمند صحی محلی مشغول خدما ت صحی هستند.
 • دراين ولسوالی 15 دواخانه شخصی و 5 دواخانه دولتی فعاليت دارند؛
 • در سال گذشته در این ولسوالی واکسین های پولیو 81%، DPT 84%، BCG 79%، میزل (شری) 59% تطبیق گردیده. و همچنان واکسین های تیتانوس برای زنان سنین 15 الی 45 TT1 50% و TT2 40% تطبیق گردیده؛ و
 • حد اوسط مسافه از قريه الی نزديکترين مرکز صحی 9 کيلومتر ميباشد.

سکتور زراعت وانکشاف دهات:

 • 20 فيصد اهالی اين ولسوالی عايدات شانرا ازطريق اشتغال در زراعت فراهم مينمايند؛
 • دراین ولسوالی گندم 40%، جوار 5%، جاو 5%، و میوه جات 50%، کشت می شود؛
 • در این ولسوالی هفت کوپراتیف زراعتی وجود دارد؛
 • مواشی که مردم از ان برای امرار حيات شان نگهداری مينمايند عبارتند از:گاو, گوسفند و بز ميباشد که 60% شان واکسین گردیده؛
 • درسطح ولسوالی به مساحت 54482 جريب زمين آبی و 55675 جريب زمين للمی تذکر شده است؛
 • 70 فيصد اهالی اين ولسوالی آب آشاميدنی خود را از بمبه های دستی, چشمه ها, کاريز ها و چاه ها بدست می اورند.
 • در پروگرام همبستگی ملی به تعداد 81 شوراهای انکشافی تاسیس که از جمله 59 شورا زنانه میباشد در این پروگرام از شروع تا اکنون در حدود 189 پروژه های زیربنایی تکمیل گردیده که 12375  فامیل از ان مستفید میگردد؛
 • در پروگرام سرک سازی  دو پلچک نه متره و 11 متره در باغ لنگر و اهنگران ساخته شده و500 فامیل مستفید میگردد؛
 • در پروگرام زیربنا هفت پروژه دیوار استنادی توسط 557 بکسه گبیون بطول 1114 متر اعمار گردیده که 200 فامیل مستفید میگردد.
 • در پروگرام ابرسانی حفظ الصحه محیطی و تعلیمات نظافت: در 123 قریه حفر 374 حلقه چاه واعمار 728 باب مبرز نه باب حمام و هشت شبکه اب رسانی اعمار گردیده 7100 فامیل از ان مستفید میگردد؛

مصئونيت اجتماعی:

 • به صورت عموم 7 فيصد فاميلها را اقشار آسيب پزير تشکيل داده است؛
 • تعداد معيوبين و معلولين در سطح ولسوالی به تعداد 250 تن ميرسد؛ و
 • موسسات که در سطح ولسوالی به اهالی کمک ميکنند عبارت اند از موسسه بلجيم و سويدن، WFP و UNDP و غیره.

پروژه های شامل پلان های ولسوالی:

شماره

پلان ها

تمام پروژه ها

پروژهای تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های باقی مانده

ملاحظات

۱

بودجه انکشافی مردم (PDF)

4

1

0

3

 

 

ستراتیژِی انکشافی ملی افغانستان

7

0

0

7

 

۳

پلان انکشافی ولسوالی(DDA/DDP)

35

0

0

35

 

۴

پلان انکشافی ولایتی (PDP)

11

1

0

10

 

مجموعه

57

2

0

55

 

 

پروژه های خارج پلان های ولسوالی:

شماره

ریاست ها و ادارات

تمام پروژه ها

پروژه های تکمیل شده

پروژه های زیر کار

پروژه های باقی مانده

ملاحظات

۱

USAID

42

35

0

7

 

۲

آیساف

86

53

2

31

 

۳

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

5

5

 

 

 

۴

سکتور زراعت و انکشاف دهات

25

25

0

0

 

۵

سکتور معارف

5

5

0

0

 

۶

سکتور مصونیت اجتماعی

24

24

0

0

 

مجموعه

187

147

2

38

 

 

 

ارزيابي تمام پروژه ها:

در تمام پلان های انکشافی 57 پروژه پیشنهاد و به آنها اولویت داده شده است. که از آن جمله شش پروژه تکمیل یا تحت کار قرار دارند. که جمعاً ده فیصد پروژه های پلان شده تطبیق گردیده اند و 56 فیصد پروژه ها خارج از پلان نیز تطبیق گردیده اند که تفصیل آن قرار ذیل است:

 • پروژه هایPDF  57 فیصد تطبیق گردیده؛
 • پروژه های ANDS 25 فیصد تطبیق گردیده؛
 • پروژه هایDDA/DDP تطبیق نگردیده؛
 • پروژه های PDP نه فیصد تطبیق گردیده؛ و
 • و خارج از پلان 149 پروژه تطبیق گردیده اند.

چالشها:

 • امنیت بهتر گردیده اما در منطقه زیولات هنوز نیز مشکلات امنیتی وجود دارد؛
 • در حوزه سرچشمه جلریز مکاتب اناث تعمیر ندارد؛
 • شاگردان مکتب شهید غلام حضرت بمشکل نبود تعمیر مواجع اند؛
 • تعمیر لیسه امام اعظم نیم کاره و احاطه ندارد؛
 • پاین بودن سطح سواد اناث؛
 • سرک دره زیبا و پر نفوس سنگلاخ خام است؛
 • جوی های دو آسیاب گندم که 1000 جریب زمین را آبیاری می نماید از اثر سیلاب ها مسدود شده است؛
 • نبود فارم های مرغداری؛
 • نبود پروژه های پرورش ماهی، مالداری و لبنیات؛ و
 • نبود قابله ها در مراکز صحی.

پیشنهادات راه حل ها:

 • باید پسته های امنیتی بیشتر گردد خصوصاً در حوزه زیولات؛
 • در قریه اسلم منطقه سرچشمه برای مکتب دختران تعمیر اعمار شود تا مشکلات شان حل گردد؛
 • در حوزه مرکزی جلریز تعمیر لیسه شهید غلام حضرت بشکل اساسی اعمار گردد؛
 • ترمیم احاطه لیسه شهید امام اعظم و اعمار تعمیر مکتب گردی؛
 • توجه به سطح علمی زنان و بلند بردن سطح سواد آنها و نیز دسترسی به کمپیوتر و منجمنت معاصر؛
 • قیر نمودن سرک سنگلاخ بطول 24 کیلو متر؛
 • اعمار بند جوی دو آسیاب زیولات، پاک کردن جوی و اعمار دیوار استنادی؛
 • ایجاد فارمهای مرغداری و توزیع سولر ها برای خشک کردن کشته؛ و
 • آموزش قابله ها و استخدام آنها در مراکز صحی.

 

لست پروژه ها به سطح ولایت

سکتور امنیت

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

در حوزه زیولات ایجاد پنج پسته امنیتی

شوراهای مردم

2-4

ولسوالی جلریز

پولیس

طبق نقشه وزارت

قوماندانی امنیه

همکاری ارگانهای امنیتی و مردم

دولت و دونرها

1391

2

80000$

 

۲

ایجاد مرکز هماهنگی به سطح ولسوالی و تقویه آن

مرکز هماهنگی و شوراهای مردم

3-4

ولسوالی جلریز

ارگانهای امنیتی

طبق نقشه

مرکز هماهنگی

همکاری ارگانهای امنیتی و مردم

دولت و دونرها

1391

2

100000$

 

3

تقویه و تجهیز پولیس محلی از نظر اعاشه اباط و پوسته های محکم

پولیس محلی

3-4

ولسوالی جلریز

پولیس محلی

به اساس تشکیل

قوماندانی امنیه

همکاری ارگانهای امنیتی و مردم

دولت و دونرها

1391

2

50000$

 

4

اعمار تعمیر امنیت ملی ولسوالی

ریاست امنیت ملی میدان وردگ

4

ولسوالی جلریز

کارمندان امنیت ملی

نظر به نقشه ریاست امنیت ملی

ریاست عمومی امنیت ملی

در صورت میسر شدن امکانات بودجوی

دولت و دونرها

1390

3

60000$

 

 

 

 

 

 

سکتور حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

اعمار تعمیر ولسوالی

نماینده ګان مردم

پلان ANDSقبلی

ولسوالی جلریز

مردم عامه

تعمیر مکمل

ولسوالی

حمایت مردم ومنطقه

تحکیم ثبات

۱۳۹۰

1

300000$

 

2

اعمار تعمیرشوری ولسوالی

نما ینده گان مردم

پلان ANDSقبلی

ولسوالی جلریز

نماینداګان مردم  ومردم عامه

تعمیر مکمل

25*30 متر

ولسوالی

حمایت شورا محل و علماء منطقه

ASOP/IDLG

۱۳۹۱

2

140000$

 

3

د جامع جومات او کتابتون رغاول

نما ینده گان مردم  وشوری علماء

استراتژی شماره ۳-۲وزارت ارشاد حج واواقاف

ولسوالی جلریز

مردم عامه

تعمیر مکمل مسجد وکتابخانه با ملحقات لوازم ووسایل

ولسوالی

حمایت شورا محل و علماء منطقه

موسسات کمک کننده

۱۳۹۱

2

70000$

 

4

اعمار توقیف خانه

مدیریت محبس ومردم

پلان ANDS 1390 ولایت

ولسوالی جلریز

مردم علما وشورای محل

تعمیر مکمل

ولسوالی

حمایت مردم و مراقبت بعدي آن توسط  اداره مربوطه

به دونر ضرورت دارد

۱۳۹۱

1

100000$

 

5

اعمار تعمیر مشترک برای ادارات حقوق څارنوالی ومحکمه

سکتور مربوطه

پلان DDPولایت

ولسوالی جلریز

کارمندان ومردم عامه

تعمی مکمل

ولسوالی

موجودیت امنیت وهمکاری ولسوالی ومردم

پروګرام DDP

۱۳۹۰

2

200000$

 

6

مساعدت کتب وقرطاسیه به مدارس دینی

شوری علماء

استراتژی شماره ۳-۲وزارت ارشاد حج واوقاف

ولسوالی جلریز

شاګردان مدارس دینی

به تعداد (۶)مدارس

تعاد شاګردان (۲۰۰)

ریاست ارشاد حج واوقاف

همکاری کامل ریاست حج واوقاف

تیم بازسازی ولایتی کشور ترکیه

۱۳۹۱

۲

1000$

 

 

 

سکتور صحت

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

ایجاد مرکز صحی در سیاه خاک

نمايندگان مردم وریاست صحت عامه

استراتيژي شماره چهارم

سیاه خاک

جلریز

۶۰۰۰نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱--موچودیت شش هزارنفوس درساحه

۲- منظوری وزارت صحت عامه

۳- موجودیت تشکیل رسمی وزارت صحت عامه

زمین قبلا از طرف مردم تهيه گرديده است وتعمیر جدید موجوداست .

۱۳۹۰

 

50.000

دالر

 

۲

اعمار فامیلی هاوس کلینک صحی جامع جلریز

نمايندگان مردم

استراتيژي شماره چهارم

مرکز جلریز

۱۵۰۰۹نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱- کلینک رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

۴- موجودیت قابله درکلینیک

زمین از طرف مردم تهيه گرديده است.

۱۳۹۴

 

120.000

دالر

 

۳

وسعت مرکز صحی تکانه و رنگمالی  و اعمار فامیلی هاوس ان

نمايندگان مردم

استراتيژي شماره چهارم

 

تکانه

جلریز

۱۰۰۷نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱- کلینک رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

۴- موجودیت قابله درکلینیک

زمین از طرف مردم تهيه گرديده است.

۱۳۹۱

 

200.000

دالر

 

۴

فعال نمودن شبکه اب رسانی و اعمار انسینراتور ستندرد در مراکز صحی جلریز، تکانه و سیاه خاک

نمايندگان مردم

استراتيژي شماره چهارم

مرکز جلریز،

تکانه و سیاه خاک

جلریز

۳۶نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

رياست صحت عامه

۱- کلینک رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

۴- موجودیت قابله درکلینیک

زمین از طرف مردم تهيه گرديده است.

۱۳۹۰

 

50.000

دالر

 

۵

تطبیق پروژه سولر سیستم در تمام مراکز صحی جلریز

نمايندگان مردم

 

استراتيژي شماره چهارم

مراکزصحی  جلریز،

سیاه خاک، تکانه وخواجه صاحب ولسوالی

جلریز

۴۰نفر

طبق استاندارد وزارت صحت عامه

 

 

رياست صحت عامه

۱- کلینک رسمی وزارت صحت عامه بوده

۲-عرضه خدمات صحی در ان به صورت دوامدار صورت میگرد

۳   - پيشنهاد شوراها ی محلی مردم

۴- موجودیت عرضه خدمات صحی ۲۴ ساعته

محافظت از

طرف مردم صورت میګرد.

۱۳۹۰

 

12.000

دالر

 

 

 

 

 

سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

 

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

اعمار تعمیر لیسه شیهد مولوی غلام حضرت

شوراهای انکشافی و محلی و کوپراتیف ها

3

ولسوالی جریز

1400 نفر

طبق نقشه وزارت معارف

ریاست معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین امنیت نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی

1391

2

150000$

 

۲

اعمار تعمیر مکتب نسوان حوزه سرچشمی

شوراهای انکشافی و محلی و کوپراتیف ها

3

ولسوالی جریز

143 نفر

طبق نقشه وزارت معارف

ریاست معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین امنیت نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی

1392

3

140000$

 

۳

اعمار احاطه و ترمیم تعمیر لیسه امام اعظم

شوراهای انکشافی و محلی و کوپراتیف ها

3

ولسوالی جریز

671

طبق نقشه وزارت معارف

ریاست معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین امنیت نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی

1392

3

80000$

 

۴

اعمار دیوار مکتب گردنی

شوراهای انکشافی و محلی و کوپراتیف ها

3

ولسوالی جریز

131 نفر

طبق نقشه وزارت معارف

ریاست معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین امنیت نظارت کنترول از اغاز و ختم پروژه

وزارت معارف و موسسات داخلی و خارجی

1393

4

60000$

 

5

اعمارتعمیر مدرسه نعمانیه

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

ولسوالی جریز

653 نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

80000 دالر

 

6

اعمارتعمیرابتدایه شهید پاینده محمد

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

237 نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

260000 دالر

 

7

اعمارتعمیرابتدایه مامکی

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

216 نف

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

120000 دالر

 

8

اعمارتعمیر مکتب ولی عصر

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

220 نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

120000 دالر

 

9

اعمارتعمیر ابتدایه اسماعیل خیل

 

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

410 نفر

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

240000 دالر

 

10

اعمارتعمیر مدیریت معارف

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

کارکنان این مدیریت

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

 

120000 دالر

 

11

حفر 5 حلقه چاه اب برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3870 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

12500 دالر

 

12

حفر 4 حلقه چاه اب برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2500 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

10000 دالر

 

13

حفر 4 حلقه چاه اب برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2300 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

10000 دالر

 

14

حفر4 حلقه چاه اب برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2800 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

10000 دالر

 

15

حفر4 حلقه چاه اب برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2600 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

10000 دالر

 

16

اعمار مبرزها برای 4باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3540

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

33500 دالر

 

17

اعمار مبرزها برای 4باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3640

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

33500 دالر

 

18

اعمار مبرزها برای 4باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3540

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

33500 دالر

 

19

اعمار مبرزها برای 4باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3340

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

33500 دالر

 

20

اعمار مبرزها برای 3باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

100 خانه

مطابق

نقشه وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

25125 دالر

 

21

اعمار احاطه برای 6باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3570 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1390

1

300000 دالر

 

22

اعمار احاطه برای 6باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

3290 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1391

2

300000 دالر

 

23

اعمار احاطه برای 5باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2570 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1392

3

250000 دالر

 

24

اعمار احاطه برای 5باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2770 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1393

4

250000 دالر

 

25

اعمار احاطه برای 5 باب مکاتب

تمام نمایندگان مردم ومدیریت معارف

زیر بنا

جلریز

2870 نفر

مطابق

نورم وزارت

معارف

وزارت معارف

جلب توجه همه جانبه مردم تامین نظارت کنترول اغازکار وختم کار بوقت معینه

وزارت معارف ومؤسسات خارجی وداخلی

1394

5

250000 دالر

 

 

 

سکتور زراعت و انکشاف دهات

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

اعمار شبکه آبرسانی

نماینده گان مردم

1-3

جلریز

200فامیل

1 شبکه

وزارت انكشاف دهات

امنیت و به همکاری مردم

دولت و دونر ها

1391

1

700000$

 

۲

حفر چاه هاۍ آب آشاميدنۍ

نماینده گان مردم

2-1

جلریز

۵۰۰۰فاميل

27 حلقه

وزارت انكشاف دهات

امنیت و به همکاری مردم

دولت و دونر ها

1391

2

54000$

 

3

اعمار گرین هوز

نماینده گان مردم

۲

جلریز

1000

10 باب

وزارت زراعت

امنیت وهمکاری مردم

دولت ودونر

1390-1394

2

50000$

 

4

اعمار سرد خانه

 

نماینده گان مردم

2

جلریز

70000

در4 جریب زمین به ظرفیت 1000تن

وزرات زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونر ها

1391

2

400000$

 

5

اعمارتعمیر ترویج

نمایندگان مردم

1-2-3

جلریز

400000

تعمیرکامپلیکس8 اطاقه

وزارت زراعت

امنیت وهمکاری مردم

دولت ودونرها

1391

1

280000$

 

6

اعمار پل اخند خیل بالا

نمایندگان مردم

1-3

جلریز

1500

25 متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1393

3

100000$

 

7

ترمیم سرک سنگلاخ

نمایندگان مردم

1-3

جلریز

600

20 کیلو متر

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1392

2

550000$

 

8

احداث قوریه

نمایندهگان مردم

2-3

جلریز

40000

20 جریب

اداره ملی حفاظت محیط زیست

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1391

 

 

2

 

 

300000$

 

9

حفرچاهای آب آشامیدنی

نمایندگان مردم

1-2

ولسوالی  جلریز

5000

25 حلقه

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1393-1391

2

90000$

 

10

اعمار شبکه ابرسانی

نمایندگان مردم

1-3

ولسوالی  جلریز

1800

یک رشته

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1392

3

3000$

 

11

پروژه های ابیاری

نمایندگان مردم

1-3

ولسوالی جلریز

1400

13 پروژه

ریاست احیاًو انکشاف دهات

امنیت و همکاری مردم

دولت ودونرها

1390-1393

2

111000$

 

12

تریننگ مالداری

نماینده گان مردم

2-3

ولسوالی جلریز

300 فامیل

300 نفر

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1390-1392

2

35000 $

 

13

تریننگ باغداری

نماینده گان مردم

2-3

ولسوالی جلریز

250 فامیل

250 نفر

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1390-1392

2

30000 $

 

14

اعمار ستورهای زیرزمینی

نماینده گان مردم

2-3

ولسوالی جلریز

10 کوپراتیف

10 باب

وزارت زراعت

امنیت و همکاری مردم

دولت و دونرها

1390-1393

3

12000 $

 

 

 

 

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

1

اعمار سرک دره سنگلاخ

شوراهای انکشافی و محلی و کوپراتیف ها

3-5

ولسوالی جلریز

مردم اهالی

24 کیلومتر

فواید عامه

همکاری مردم و دولت

دولت و دونرا

1392

2

8000000$

 

2

سروی و دیزاین بند ذخیره آب

نماینده گان مردم

2

ولسوالی جلریز

280000 نفر

300×500 متر

وزارت انرژۍ وآب

همکاری و حمایت مردم کاملً موجود است

 

دولت و دونر ها

1392

2

1000000$

 

3

اعمار سربند محمد نورخیل

نماینده گان مردم

3-5

ولسوالی جلریز

300 نفر

4000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت و دونرها

1391

1

39000$

 

4

اعمار سربند جوی فرولنگ

شوراهای مردمی

3-5

ولسوالی جلریز

800 نفر

4500 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت و دونرها

1391

1

35000$

 

5

اعمار سربند جوی آسیاب

نماینده گان مردم

3-5

ولسوالی جلریز

400

3000 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت و دونرها

1390-1393

3

35000$

 

6

اعمار سربند جوی تاجویه

شوراهای مردمی

3-5

ولسوالی جلریز

200 نفر

2500 متر

ریاست تنظیم آب

همکاری و حمایت مردم و دولت

دولت و دونرها

1390-1392

2

30000$

 

 

 

 

سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۲

تعمیر اداري مدیریت

ریاست مستوفیت

استراتيژي شماره یک

ولسوالی جلریز

کارمندان مدیریت

یک جریب

وزارت مربوط

تامین امنیت وهمکاری مردم ۱۰۰٪

 

موسسات و وزارت مربوطه ۱۰٪ سهم مردم

1391

2

60000$

 

 

 

 

سکتور مصونیت اجتماعی

شماره

پروژه

 

پیشنهاد شده توسط

ارتباط با اهداف و استراتیژی های وزارت

موقعیت

(ولسوالی و غیره)

استفاده کننده گان مورد نظر

 

اندازه / حدود

ادارۀ رهبری کننده

 

شرایط برای مؤفقیت مداوم پروژه

کمک ممکنه: (مؤسسات غیر دولتی، مراجع تمویل کننده، جوامع)

 

سال تطبیق

شماره اولویت

بودیجه

ملاحظات

۱

ایجاد کورسهای خامک دوزی و خیاطی

شورا زنان

1-2

ولسوالی جلریز

200 نفر

10 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1392

2

200000$

 

۲

ایجاد پروژه های صنایع دستی و دسترسی زنان به بازار آن

شورا زنان

2

ولسوالی جلریز

400 نفر

10 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1393

3

200000$

 

۳

ایجاد کورسهای قالین بافی

شورا زنان

3

ولسوالی جلریز

500 نفر

12 باب

ریاست امور زنان

سهم مردم و همکاری دولت

دولت و دونرها

1391

2

300000$

 

 

 

 

 

ضمایم

ضمیمه یک: اعضای ترتیب و تنظیم پلان:

شماره

اسم

وظیفه

۱

سید جواد باهنر

ولسوال جلریز

۲

غزنی گل ځاځی

رئیس خدمات سکتوری

۳

فضل الرحمن طارق

رئیس سکتور معارف، فرهنگ، رسانه ها و سپورت

۴

داکتر غلام فاروق مخلص

رئیس سکتور صحت و تغذیی

۵

انجنیر فضل عمر

رئیس سکتور زراعت و انکشاف دهات

۶

عبدالجمیل شیرانی

رئیس سکتور رشد اقتصادی و انکشاف سکتور خصوصی

۷

اسلام حسینی

رئیس سکتور مصونیت اجتماعی

۸

انجنیر داود

رئیس سکتور زیربنا و منابع طبیعی

۹

محمد امین صالح وردگ

رئیس سکتور حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

۱۰

ذکرالله

رئیس سکتور دفاع و امنیت

۱۱

آدم خان سیرت

سخنگوی ولایت میدان وردگ

۱۲

صبغت الله نیازی

مشاور ولایت میدان وردگ

 

ضمیمه دوم: اشتراک کننده گان

شماره

نوم

وظیفه

ولسوالی

قریه

نمبر تیلفون

لاسلیک

شوراهای محلی، انکشافی و کوپراتیف

۱

سید چمن شاه شجاعی

عضو شورای محلی

جلریز

گردن سنگلاخ

۰۷۰۸۱۸۹۳۴۸

 

۲

حاجی محمد زبیر

رئیس شورای محلی

جلریز

مامکي

۰۷۷۸۸۲۹۴۳۵

 

۳

امیر محمد

رئیس شورای انکشافی

جلریز

دره زیارت

۰۷۹۵۷۰۱۱۳۹

 

۴

حاجی عصمت الله

منشی شورای محلی

جلریز

اسمعیل خیل

۰۷۷۲۰۶۷۸۱۳

 

۵

حاجی شاه محمد

عضو شورا

جلریز

زیمنی علیا

۰۷۹۹۱۵۱۰۸۵

 

۶

سید شرف

مسول شورای محلی

جلریز

سنگلاخ

۰۷۰۰۷۹۲۸۷۸

 

۷

غلام حضرت احمدی

رئیس شورای محلی

جلریز

مرکز جلریز

۰۷۰۰۴۷۶۸۸۴

 

۸

حاجي رحمت الله

منشی کوپراتیف

جلریز

زیولات

۰۷۷۵۲۸۰۹۸۳

 

۹

محمد قاسم

معاون کوپراتیف

جلریز

زیولات

۰۷۷۶۸۰۷۶۳۵

 

۱۰

رحیم الله

رئیس کوپراتیف

جلریز

محمدجانخیل

۰۷۷۴۳۳۷۲۲۹

 

۱۱

صحت گل

معاون شورای انکشافی

جلریز

محمد نورخیل

۰۷۷۵۴۳۲۵۱۴

 

۱۲

صدیق الله

رئیس کوپراتیف

جلریز

اخند خیل

۰۷۷۴۰۵۸۴۶۱

 

۱۳

محمد حسن فیروزی

عضو شورای محلی

جلریز

سنگلاخ

۰۷۰۰۲۷۳۲۳۱

 

۱۴

خان علي

عضو کوپراتیف

جلریز

سیافتاب

۰۷۰۰۲۵۶۲۲۲

 

۱۵

ویس محمد

د محلي شورا غړی

جلریز

فتیاب

۰۷۰۷۸۵۳۹۳۶

 

۱۶

سید سخیداد

عضو شورای محلی

جلریز

سنگلاخ

۰۷۹۹۲۸۸۳۰۵

 

۱۷

حاجي ولي محمد

ریس شورا انجمن

جلریز

فتیاب

۰۷۰۷۰۶۲۱۱۰

 

۱۸

حاجي داد محمد

عضو شورای انکشافی

جلریز

فتیاب

۰۷۸۱۶۶۴۸۴

 

۱۹

محمد حضرت جانان

رئیس شورای ولایتی

جلریز

 

 

 

۲۰

سید جواد باهنر

ولسوال

جلریز

 

۰۷۷۸۴۲۹۵۷۱

 

۲۱

غلام حضرت احمدی

عضو شورای محلی

جلریز

 

۰۷۰۰۴۷۶۸۸۴

 

۲۲

ملا صوفي

عضو شورای انکشافی

جلریز

 

۰۷۹۷۲۲۵۵۲۳

 

۲۳

اسماعیل

عضو شورا

جلریز

 

۰۷۹۸۴۷۲۶۳

 

۲۴

سید داود

عضو شورای انکشافی

جلریز

 

 

 

۲۵

محمد قاسم

عضو شورای انکشافی

جلریز

 

 

 

۲۶

انجنیر احمد ضیا

معاون شورای محلی

جلریز

 

 

 

۲۷

حاجی حبیب جان

عضو شورای محلی

جلریز

 

۰۷۰۸۱۶۶۱۸۱

 

۲۸

حاجي عصمت الله

منشی شورا

جلریز

 

۰۷۷۲۰۶۷۸۱۳

 

۲۹

محمد حسن

رئیس شورا

جلریز

 

۰۷۸۷۸۹۶۸۵۰

 

۳۰

معاون غلام محمد

عضو شورا

جلریز

 

 

 

۳۱

محمداسلم

عضو شورا قریه

جلریز

 

۰۷۹۹۳۰۶۶۸۰

 

شورای زنان

 

عزیزه

 

جلریز

سیاه سنگ

۰۷۷۹۵۲۳۸۷۷

 

 

فوزیه

 

 

پل محراب

۰۷۰۰۲۰۳۸۴۹

 

 

بلقیس

 

 

پشه مزار

۰

 

 

شکریه

 

 

گزک

۰

 

 

نازو

 

 

حزوملی

۰

 

 

گلابی

 

 

//

۰

 

 

ذلیخا

 

 

زیولات

۰

 

 

سمینه

 

 

باغ لنگگ

۰۷۷۲۵۸۱۹۶۰

 

 

صالحه

 

 

قول خدایداد

۰

 

 

نجیبه

 

 

سنگلاخ

۰۷۷۲۵۸۱۹۶۰

 

 

فاطمه

 

 

تکانه

۰۰

 

 

روما

 

 

سیه پتاب

۰

 

 

حفیظه

 

 

//

۰

 

 

مریم

 

 

//

۰

 

 

پری

 

 

//

۰

 

 

نادره

 

 

//

۰

 

 

لطیفه

 

 

//

۰

 

 

عاقله

 

 

//

۰

 

 

حناء خانم

 

 

قلعه باقر

۰

 

 

انار

 

 

بالاقلع

۰

 

 

صدیقه

 

 

کلا ناظر

۰

 

 

شکیلا

 

 

بالا کلا

۰

 

شورای علما

 

مولوی اتامحمد

//

جلریز

تکانه

۰

 

 

قاری خلیل الله

//

//

 

۰۷۰۸۱۷۲۰۹۰

 

 

مولوی حیدرشا

//

//

سفلا

۰۷۰۸۱۰۷۵۲۲

 

 

مولوی حمیدالله

//

جلریز

زیارت

۰

 

 

محمدصادق

//

جلریز

 

۰۷۰۸۲۷۸۲۹۹

 

 

ملارحمت الله

//

//

 

۰

 

 

ملا غلام حضرت

//

//

 

۰

 

 

محمدیوسف

//

//

 

۰۷۸۵۷۵۹۸۰۴

 

 

محمدالله

//

//

 

۰

 

 

گل جان

//

//

 

۰

 

شورای معیوبین و معلولین

 

غلام حبیب

//

 

 

 

 

 

غلام رضا

//

//

 

 

 

 

شیرحسین

//

//

 

 

 

 

اسدعلی

//

//

 

 

 

 

برهان رباني

//

//

 

 

 

 

حفیظ الله

//

//

 

 

 

 

نورمحمد

//

//

 

 

 

 

محمدزرین

//

//

 

 

 

شورای جوانان

 

ذکرالله

//

جلریز

کوته عشرو

۰۷۹۸۱۰۲۵۵۶