سکتور زیربنا و منابع طبیعی - مقام ولایت میدان وردګ

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

تاریخ نشر: Mar 17, 2012

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

سکتور زیربنا و منابع طبیعی

ادارات سکتور:

شماره

ادارات دولتی

کارمندان

1

آمریت فواید عامه

44

2

مدیریت برق

5

3

ریاست محیط زیست

10

4

آمریت معادن

19

5

ریاست مخابرات

40

6

ریاست آبیاری

31

7

شاروالی میدان شار

55

8

مدیریت ترانسپورت

7

 

 

وضعیت زیربنا و منابع طبیعی فعلی ولایت میدان وردگ:

ولایت میدان وردگ از لحاظ زیربناها و منابع طبیعی بسیار غني است، در این ولایت بیشتر از ۱۲ نوع معدن، ۲۹ نوع اماکن تاریخی موجود است. منابع آبی مهم، مانند بند چک، بند سنگلاخ، بند آب هلمند، بند گوربت و ده ها بند دیگر آب که میتوانند هم برای زراعت و هم برای برق از آن استفاده شود وجود دارد. متاسفانه، تا هنوز بالای این بندهای مهم ها حتی کارهای سروي نیز آغاز نگردیده است. با وجود خواسته های مکرر مردم، تا هنوز در ارتباط به مدیریت منابع آبی اجراآت صورت نگرفته است.

در مجموع در اکثریت مناطق ولایت مردم از چشمه های آبی، ذخیره ها، چاه های عمیق و چاه های سطحی برای آب آشامیدنی و برای زراعت از آب باران و برف و از کاریز ها و آب دریاها استفاده میکنند برای روشنی، بیشتر از برق آفتابی (سولار)، جنراتورهای دیزلی استفاده میشود. در سال ۱۳۸۹ پنج میگاوات برق از کابل به میدان شهر و اطراف میدان شهر رسید و تصمیم است تا برای بیشتر از ۵۰۰۰ فامیل توزیع گردد.

در میدان شهر آمریت برق ولایت میدان وردگ تعمیر دارد که در این آمریت شش نفر کار میکند، سه نفر مامورین و سه نفر اجیران است و پروسه PRR و رتب معاش عملی شده است. در تمام ادارات دولتی و پروژه رهایشی سرداد محمد داود خان برق موجود است که ۱۳۰۰ کیلو وات برق توسط چهار ترانسپرمر توزیع میگردد. برای دوایر دولتی و خانه های رهایشی ۴۶۵ عدد میتر توزیع گردیده که هر ماه عواید برق جمع آوری و به دولت سپرده می شود. در مرکز ولایت میدان وردگ برق به شکل نورمال جریان دارد. همچنان در بند چک سه توربین وجود دارد که یک توربین آن فعال است و دو توربین کار نمیدهد که هر توربین آن ۱۱۰۰ کیلو والت برق تولید می نماید که توسط ۸ ترانسپرمر برق به قریه جات توزیع شده است. بزرگترین مشکل اینست که نسبت نا امنی این ولسوالی بند چک بازسازی نگردیده.

آمریت فواید عامه ولایت میدان وردگ تعمیر دارد، هشت نفر مامورین و ۳۳ نفر کارگر است و در بخش حق العبور ۲۴ نفر کمبود دارد، پروسه PRR تکمیل گردیده است. سرک های ولایت میدان وردگ ۴۲% قیرریزی شده که از مرکز الی ولسوالی نرخ و از مرکز الی ولسوالی سیداباد و از مرکز الی ولسوالی جلریز  قیرریزی شده و همچنان از کوتل اونی الی ولایت بامیان که ۸۲ کیلومتر در ولایت میدان وردگ است، کار شن جریان دارد. آمریت فواید عامه برای پاک نمودن برف یک تیم فعال دارد. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ کال مجموعا130 کیلومتر سرک قیر ریزی شده است.

فکتور های ذیل میتوانند محیط زیست، زیربناها و منابع طبیعی میدان وردگ را تخریب نماید:  عدم اگاهی مردم از قانون محیط زیستی، عدم هماهنگی بین ادارات دولتی در مورد محیط زیست، عدم موجودیت ساحه سبز، عدم موجودیت کانالیزاسیون منظم و عدم موجودیت آب صحی. بیشتر از همه عدم تطبیق احکام دینی در مورد اینکه طهارت، نظافت، حفاظت محیط از خصایص ایمان است. استخراج غیرفنی معدنها، عدم توجه در تطبیق پروژه های انکشافی برای حفاظت محیط زیست و نیز در مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و دوایر دولتی. ذهنیت ها نیازی به  تغییر و اصلاح کلتور، عادات، رسوم و رواج های بد دارد. در ولایت میدان وردگ به همکاری USAID انجمن تجاران سنگ مرمر نیز در سال ۱۳۸۹ ایجاد گردید تا موضوعات هماهنگ، متشبثین خصوصی تشویق و ظرفیتهای شرکت های متعدد بالا برده شود و نیز از حقوق خویش دفاع و مسوولیت های خویش آگاهی حاصل نمایند.

در ولایت میدان وردگ برای اداره محیط زیست تعمیر وجود ندارد و در یک خانه کرایی دفتر دارد که تمام پرسونل آن ۱۵ نفر، نه نفر مامور و شش نفر اجیر است. که پروسه PRR ختم شده و کار رتب معاش جریان دارد. از طرف اداره محیط زیست برای ۳۰ % مردم ولایت میدان وردگ در مورد محیط زیست اگاهی داده شده و همچنان به ۳۰ شرکت برای کشیدن معدن جواز داده شده است.

معدن های مشهور میدان وردگ عبارتند از: معدن حاجیکک، سنگ گچ دایمیرداد، معدن سنگ مرمر تنگی وردگ و سنگ معدن مرمر میدان شهر که جمله 29 معدن موجود و تا اکنون از پنج معدن استفاده می گردد.

سنگ مرمر، کرومایت و آهن از معادن بسیار مهم در ولایت میدان وردک بحساب میرود. نا امنی یکی از چالشهای عمده در فرا راه استخراج و عقد قرارداد این معدنها است و نیز نبود افراد متخصص و مسلکی و شرکت های معتبر افغانی چالش دیگر پیشروی استخراج این معدنها است، در صورت رفع همچو چالشها حکومت میتواند از یک طرف عواید داخلی دولت را بالا ببرد و از طرف دیگر کار دوامدار برای جوانان بی کار پیدا کنند و نیز میتوانند سکتور خصوصی را بخاطر عقد قراردادها با آنها تقویت نمایند.

کار تعمیر آمریت معدن در سال 1389 آغاز گردید. آمریت معدن ۲۰ نفر تشکیل دارد که شامل۱۳ نفر مامور و هفت نفر اجیر است. پروسه رتب معاش به شارت لست رسیده و از طرف دونر کدام پروژه تمویل نه گردیده است. به همین ترتیب آمریت معدن پنج معدن سنگ مرمر را با شرکت های خصوصی قرارداد نموده که هر سال از پنج معدن ۱۰۰۰ تن سنگ مرمر استخراج می نمایند. که در سال جاری ۱۶۴ صد هزار افغانی عاید به دولت سپرده شده است. همچنان سه کان گچ به داوطلبی اماده گردیده که در سال روان پنج میلیون و یک صد هزار افغانی عاید به دولت تحویل میکند.

وسایل مخابراتی و ارتباطی نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است. در ولایت میدان وردگ شبکه های خصوصی افغان بیسیم، روشن، اتصالات، افغان تیلی کام و MTN فعالیت می نمایند. کیبل فایبر نوری از مرکز تا ولسوالی سیدآباد تمدید گردیده است. خدمات انترنیتی نیزتوسط هر شبکه مطابق خواست مشتری ارایه میگردد.ریاست مخابرات تعمیر دارد، دارای ۳۹ نفر تشکیل می باشد که پنج نفر کمبود دارد و پروسه PRR و رتب معاش هم تطبیق شده. ۸۰% ساحات ولایت میدان وردگ زیر پوشش ارتباطات است و سیستم پوسته خانه ها در تمام ولسوالی ها فعال است که سالانه پنج صد هزار افغانی عاید دارد. متاسفانه، توسط مخالفین نسبت حریق نمودن بعضی آنتن های مخابراتی تخریب گردیده است.

رشد زراعت و انکشاف خدمات و تولیدات زراعتی بدون منابع موثر آبی نا ممکن است.  ولایت میدان وردگ بندها، آبگردان ها، کاریزها و غیره منابع آبی دارد، اما نیاز به اعمار دارند.  تخریب جنگلات، عدم اعمار بندهای مهم، جنگهای متداوم، نبود ساحات سبز و عدم مدیریت تنظیم منابع آبی موضوعاتی است، که میتوانند منابع آبی ما را به چالش بکشاند. ریاست آبیاری تعمیر ندارد حالا در تعمیر بریشنا موسسه دفتر دارد. ۱۵ نفر تشکیل دارد که ۱۰ نفر موجود و پنج نفر کمبود است و PRR هم نشده. ۶۰ % زمین زراعتی ولایت میدان وردگ برای آبیاری آب دارد. همچنان برای اندازه گیری آب پنج ستاپ کیچ ها که سه دانه در بهسودین، یک در پل سرخ و یک در شیخ آباد موقعیت دارد. از طرف دونر ها کدام بند ذخیروی ایجاد نشده ولی بندهای اقچی، خوشک پیتاو، ده پاک و گنده کول سروی گردیده اند.

چالشها

 1. کمبود امنیت؛
 2. از ترس مخالفین دولت، عدم همکاری مردم؛
 3. کمبود کارمندان مسلکی؛
 4. نبود بودجه کافی بخاطر تطبیق پلان و پروژها؛
 5. نبود وسایط مورد ضرورت بخاطر پيش برد امور حفظ مراقبتی پروژها؛
 6. عدم هماهنگی بین دونر و ادارت دولتی؛
 7. دست به دست دادن قرار داد پروژها که باعث بکیفتی پروژها می گردد؛
 8. پائین بودن سطح اگاهی در رابطه به محیط زیست؛ و
 9. قاچاق و استفاده غیر معقول از منابع طبیعی.

فرصتها

 1. موجودیت پلان جامع و دقیق؛
 2. تعهد اداره بخاطر تطبیق پروژها؛
 3. توجه حکومت و دونر برای سکتور زیربنا؛
 4. موجودیت برق در میدان شهر؛
 5. موجودیت تیم منظم سروی؛ و
 6. موجودیت اتحادیه سنگ مرمر.

 

 

 

 

 

 

 

پلان انکشافی ولایتی

الف: نظريات اشتراك كننده گان و اهالی این ولایت د رمورد  وضعيت فعلي  زیربنا و منابع طبیعی:

 اشتراك كننده گان جلسه مشورتي درمورد وضعيت فعلي ولايت میدان وردگ در بخش زيربنا و منابع طبيعي چنين اظهار داشتند كه درو لایت میدان وردک وضعیت موجود مخابرات بمقایسه سالهای گذشته بهبود یافته است  اما سوختاندن آنتن های تلفونی توسط مخالفین مردم عام را بخصوص از طرف شب به مشکلاتی مواجه نموده است، که قابل جبران نیست. مردم پیشنهاد نمودند، که شرکت های خصوصی، ارگانهای امنیتی و مردم باید جلو گیری از سوخاتندن آن نمایند. امیدواریم، وزارت محترم مخابرات در این راستا کار و اقدام بیشتر نماید. همچنان اشتراک کننده گان  بر اهميت  داشتن آب صحي بند برق، کانالهای اب و بخصوص بازسازی بند چک كه نياز مبرم بر آن ميرود تاكيد داشتند. اشتراک کننده گان نیز تاکید داشتند، که توجه به زیربناها، استخراج معدنها و بخصوص آبگردانها، پخته نمودن جویچه ها و دهنه های آن و دیوارهای استنادی از ضروریات مهم باشنده گان میباشد.

ب: دورنما:

تامین مصونیت غذائی و آحیای منابع اقتصادی و آبی، رفاه مواصلاتی، اجتماعی، اقتصادی جوامع روستائی و شهری و تهیه آب اشامیدنی صحی وزراعتی در جوامع روستائی و شهری.

 

ج: ماموریت:

هماهنگ نمودن تمام اعضای سکتور زیربنا و منابع طبیعی بخاطر رسیدن به دورنما، اهداف و مقاصد هر اداره سکتور تا همه بتوانند به شکل موثر با استفاده از امکانات موجود در ولایت خدمات موثر در شهر و روستاها ارایه بدارند.

د: هدف:

بخاطر انجام نمودن و استفاده خوب از منابع زیربنا طبیعی، محیط زیست و جامعه، استفاده درست از منابع ابی و طبیعی برای ابیاری زمين ها و تهيه اب اشامیدنی صحي و منابع انرژی ابی ميباشد كه بايد كانال هاي زراعتي و اقتصادی اعمار گردد تا همه  زمين هاي زراعتي بموقع ابياري و محصولات زراعتی بيشتر گردد، محیط زیست ما از هر نوع ضرر محفوظ باشد و سطح بی کاری و غربت پایین آورده شود.

هـ : نیازمندی های عمده:

اعمار سرکها بین ولسوالی چک تا دایمرداد و دایمرداد تا مرکز بهسود و نیز توسعه دادن به سرک کابل تا میدان شهر.

ترمیم، بازسازی و تامین امنیت بند چک و نیز تکمیل نمودن سروی بندهای موجود که هم برای زراعت و هم برای برق آب کافی دارند و تنویر نمودن بازارها و شاهراه های مهم در ولایت.

 • اعمار و توسعه شاروالیها و بازسازی شهرها؛
 • جلوگیری از تخریب جنگلات، و منابع آبی و پخته نمودن آبگردان ها، جویچه های و دیوار های استنادی و سعی نمودن برای حفظ محیط زیست از هر نوع تخریب؛
 • استخراج و به قرارداد دادن معدنها و جلوگیری از تخریب و استخراج غیر فنی آن؛
 • افتتاح کیبل نوری از سیدآباد تا غزنی و ولسوالی های مربوطه ان تا مردم از خدمات با کیفیت و ارزان مخابراتی مستفید گردند؛
 • تامین امنیت شبکه های مخابراتی از طرف شب که مردم سخت به تکلیف میگردد؛ و
 • تعین جای مناسب و مصؤن برای پارک صنعتی.

و. پروژه هايكه اولويت دارند:

اشتراك كننده گان پروژه هاي ذيل را در بخش زيربنآ اولويت داده اند كه بايد درمدت الی پنج سال تطبيق شوند:

اعمار سرکها بین ولسوالی چک تا دایمرداد بطول 62 کیلومتر و از دایمرداد تا مرکز بهسود بطول 55 کیلو متر دو طرفه نمودن سرک عمومی از کمپنی کابل تا منطقه بازار دورانی میدان شهر بطول 34.5 کیلومتر جهت تسهیلات ترانسپورتی. بازسازی بند چک و تکمیل نمودن سروی بندهای موجود که هم برای زراعت و هم برای برق آب کافی اند، اعمار  بندهای ذخیروی آب و بند برق. تقویه منابع آب با پخته نمودن آبگردان ها، جلوگیری از چاه های عمیق، پخته نمودن جویچه های و دیوار های استنادی و سعی نمودن برای پاک نگهداشتن محیط زیست از هر نوع تخریب،  توسعه جنگلات و نهالشانی و به قرارداد سپردن معدن تا بشکل فنی استخراج گردد. تنویر نمودن بازارها و مناطق مزدحم و شاهراه ها توسط نصب  برق آفتابی.

قابل یادوری است پروژه های که مربوط ولسوالیها می شود و توسط شوراهای محلی و انکشاف و دیگر شوراهای مردمی اولویت داده شده در بخش پلان انکشافی ولسوالی جابجا شده است.

 

 

 

ز:  پروژه های ولایتی سکتور

شماره

پروژه

پيشنهاد شده
توسط

ارتباط بااهداف
واستراتيژي هاي
وزارت

موقيعت
ولسوالي وغيره

استفاده كننده
گان مورد نظر

اندازه /حدود

اداره رهبري
كننده

شرايط براي موفقيت
متداوم  پروژه

كمك ممكنه:
(موسسات غير دولتي،
مراجع تمويل كننده جوامع)

سال تطبیق

شماره اولویت

بودجه

ملاحظات

1

آگاهی دادن در باره اضرار چاه های عمیق، تخریب محیط زیست و تعلیمی

نمایندگان

3

تمام ولایت

900

900 نفر

ریاست محیط زیست

همکاری و حمایت مردم و امنیت

دولت و دونرها

۱۳۹۰

1

80000$

 

2

سروی و براورد ۲۲ پایه ترانسپرمر

شوراهای مردم

1

تمام ولایت

۲۶۶۰

22 ترانسپرمر

آمریت برق

همکاری دولت و مردم

دولت  دونرها

1390

1

50000$

 

3

تمدید لاین برق تا ده افغانان، ملاخیل، نهر فولاد و پروژه ناصریان

شوراهای مردم

3-5

مرکز ولایت

50000

مربوط آمریت برق

آمریت برق

همکاری دولت و مردم

دولت  دونرها

1390

1

5000000$

 

4

اعمار سرک فرعی چک الی جغتو

نماینده گان مردم

3-4

ولسوالی چک الی جغتو

132000

25کیلومتر

وزارت فواید عامه

همکاری وحمایت همه مردم

دولت وتمویل کنندگان

1391

2

5000000$

 

5

اعمار سرک از ولسوالی چک تا دایمرداد

 

شوراهای مردمی

4

چک و دایمیرداد

120000

62km

فواید عامه

همکاری و حمایت مردم کاملً موجود است

دولت و دونرها

۱۳۹۲

2

16000000$

 

6

اعمار سرک از دایمرداد تا مرکز بهسود

شوراهای مردمی

 

4

دایمیرداد و بهسود

 

90000

 

55km

 

فواید عامه

 

همکاری و حمایت مردم کاملاً موجود است

 

دولت و دونرها

 

1393

3

15000000$

 

7

اعمار سرک دو طرفه از کمپنی کابل تا بازار دورانی

شوراهای مردمی

4

کابل میدانشهر

500000

40 km

فواید عامه

 

همکاری و حمایت مردم کاملاً موجود است

 

دولت و دونرها

 

1393

3

30000000$

 

8

اعمار دیوار استنادی  درساحات مختلف ولایت

 

نمایندگان مردم

4-5

تمام ولایت

40000

700 متر مکعب

امریت فواید عامه

همکاری و حمایت مردم

دولت و دونرها

۱۳۹۰-۱۳۹۴

3

800000$

 

9

اعمار تعمیر و ملحقات مورد ضرورت ریاست تنظیم آب

ریاست تنظیم آب

4-5

میدان شهر

اهالی ولایت و کارمندان ریاست

تعمیر سه منزله

ریاست تنظیم آب

همکاری مردم و دولت

دولت و دونرها

1390-1393

1

380000$

 

 

 

 

چهارچوب تطبیقی و میکانیزم هماهنگی

 1. استخدام نمودن تیم سروی بخاطر براورد ابتدایی و نهای پروژها؛
 2. تهیه و آماده ساختن مواد، طرح و دیزاین نمودن پروژها و حمایت تیم های خارجی با تیم های دولت؛
 3. جابجانمودن وسایط، وسایل مدرن در اداره و ساحه کار بخاطر رفع مشکلات در اجرای پروژها؛
 4. پشنهاد نمودن برای پروژه ،حمایت و آموزش دادن مامورین و نماینده کان دولت برای اجرای پروژها؛ و
 5. ساختن یک دیتابیس منظم برای تطبیق پروژها.